Arrangementer i 2020

Arrangementer i 2020

OBS!

Generelforsamling torsdag d. 12 marts er aflyst grundet COVID-19.

Dato:

 Torsdag den 12. marts kl. 19:00
 (Aflyst!)

Arrangement:

 Svenske Villa Støtteforenigen
 Der indkaldes herved til ordinær   generalforsamling
 (Aflyst!)

Information:

 I Rådhusets kantine (indgang   Rådhusets hovedindgang, døren   er åben fra kl. 18:45 –  19:10)
 (Aflyst!)