Medlemsskab

Medlemsskab af Svenske Villa Støtteforeningen

Der er naturligvis omkostninger forbundet med husets drift, og Svenske Villa er et gammelt hus, der løbende kræver ekstra vedligeholdelse. Medlemmer af Svenske Villa Støtteforeningen er med til at sikre, at Svenske Villa fortsat kan stå som en pryd midt i Bernstorff Parken – og fungere som det dejlige udstillings- og mødested for besøgende i parken.

Medlemskabet er igen i år 2022 fastsat til kr 100,- for enkeltmedlemmer og kr 150,- for en husstand.

Beløbet kan indbetales på Svenske Villa Støtteforeningens
... MobilePay: 55 89 19
eller
… Bankkonto: reg.nr. 4183, kontonummer 0905194

Venligst angiv navn.

Er det et nyt medlem anfør venligst ‘Nyt medlem’ samt e-mailadresse.

Dette giver os mulighed for, at Svenske Villa ved e-mail kan orienterer om nyheder og muligheder fra villaen.