Medlemsskab

Medlemsskab af Svenske Villa Støtteforening

Der er naturligvis omkostninger forbundet med husets drift, og Svenske Villa er et gammelt hus, der løbende kræver ekstra vedligeholdelse. Medlemmer af Svenske Villa Støtteforeningen er med til at sikre, at Svenske Villa fortsat kan stå som en pryd midt i Bernstorff Parken – og fungere som det dejlige udstillings- og mødested for besøgende i parken.

Medlemskabet er igen i år 2019 fastsat til kr 100,- for enkeltmedlemmer og kr 150,- for en husstand.

Beløbet kan indbetales på girokonto 090-5194. Ved indbetaling på netbank anvendes type +01
Husk at angive nøjagtig postadresse samt medlemsnummer. Er det et nyt medlemsskab anfør venligst ’Nyt medlem’